Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích đã hoàn thành chiều ngày 5 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 05-11-2014; 977 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

DANH SÁCH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP SỬ DỤNG

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 03/11/2014

   

Số lượng: 19 người

     

Người phụ trách: Phạm Thái Ngọc

   
         

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Ghi chú

1

Lang Văn Thức

K46TĐH.04

Điện

 

2

Ma Văn Hiệu

K46TĐH.04

Điện

 

3

Hà Minh Toản

K46TĐH.04

Điện

 

4

Lưa Thế Vinh

K46TĐH.04

Điện

 

5

Nguyễn Thế Anh

K46TĐH.04

Điện

 

6

Trương Văn Đương

K46TĐH.04

Điện

 

7

Ngô Sách Hoàn

K46TĐH.04

Điện

 

8

Nguyễn Thực Luân

K46TĐH.04

Điện

 

9

Lê Sỹ Nguyên

K46TĐH.04

Điện

 

10

Khổng Văn Nghĩa

K46TĐH.04

Điện

 

11

Lê Văn Trường

K46TĐH.04

Điện

 

12

Triệu Văn Trịnh

K46TĐH.04

Điện

 

13

Đào Huy Phương

K46TĐH.04

Điện

 

14

Giàng A Vàng

K46TĐH.04

Điện

 

15

Ngô Văn Định

K46TĐH.04

Điện

 

16

Ma Văn Quyền

K46TĐH.04

Điện

 

17

Hà Văn Chuyền

K46TĐH.04

Điện

 

18

Đinh Văn Ngọc

K46TĐH.04

Điện

 

19

Lê Đức Điền

K46TĐH.04

Điện

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn