Công tác phục vụ đưa đón Ban Giám hiệu và cán bộ Nhà trường đi công tác từ Quý III/2013 đến Quý III/2014

Đăng ngày: 04-11-2014; 4010 lần đọc

Công tác phục vụ đưa đón Ban Giám hiệu và cán bộ Nhà trường đi công tác

-           Tình hình phục vụ xe Nhà trường từ Quý III năm 2013 đến Quý III năm 2014

STT

Thời gian

Số lượng

Các chuyến trong tỉnh

Số người đi

Số chuyến ngoài tỉnh

Số người đi

1

Quý III / 2013

205

354

28

94

2

Quý IV / 2013

213

367

75

193

3

Quý I / 2014

256

370

52

234

4

Quý II / 2014

220

345

67

310

5

Quý III / 2014

223

380

65

230

 

-      Tình hình phục vụ xe Nhà trường tháng 10 năm 2014

STT

Tên đoàn khách

Số lượng

Các chuyến trong tỉnh

Số người đi

Số chuyến ngoại tỉnh

Số người đi

1

Đưa Ban GH, Giảng viên, cán bộ đi công tác

20

25

12

32

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn