Công đoàn trung tâm

Đăng ngày: 16-02-2021; 7197 lần đọc

BCH Công đoàn Trung tâm

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGÔ MINH QUYẾT

CHỦ TỊCH

 

2

PHẠM THỊ HỒNG HÀ

P. CHỦ TỊCH

 

3

TRẦN XUÂN NAM

ỦY VIÊN

 

4

HOÀNG THỊ KIM OANH

ỦY VIÊN

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn