Công đoàn trung tâm

Đăng ngày: 18-06-2014; 3794 lần đọc

BCH Công đoàn Trung tâm

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGÔ MINH QUYẾT

CHỦ TỊCH

 

2

NGUYỄN MINH ĐỨC

P. CHỦ TỊCH

 

3

NGUYỄN THỊ MAI ANH

ỦY VIÊN

 

4

HUỲNH THỊ ĐỨC HẠNH

ỦY VIÊN

 

5

TRẦN THỊ THANH MAI

ỦY VIÊN

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn