Chức năng nhiệm vụ

Đăng ngày: 20-06-2014; 4076 lần đọc

Chức năng nhiệm vụ tổ quản lý Ký túc xá

- Tổ chức, vận hành, khai thác có hiệu quả nhà ở ký túc xá, nhà ở tập thể theo quy định hiện hành;

- Bố trí chỗ ở cho sinh viên theo quy định của nhà trường và yêu cầu của các khoa;

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa thay thế cơ sở vật chất kịp thời đối với nhà ở KTX và nhà ở tập thể;

- Phối hợp với các khoa chuyên môn và phòng chức năng quản lý sinh viên nội trú;

- Đôn đốc, tham gia thu tiền phí ở nội trú, tiền điện, nước ở KTX và nhà ở tập thể;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên KTX;

- Kiểm tra, đôn đốc sinh viên thực hiện tốt nội quy, quy chế;

- Trực giải quyết những phát sinh bất thường xảy ra trong khu nhà 24/24;

- Phân công, đôn đốc sinh viên lao động (kể cả sinh viên vi phạm kỷ luật và lao động thường xuyên trong khu nội trú).


TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ 

STT 

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại

Chức năng nhiệm vụ

1

KS. Trần Xuân Nam

Tổ trưởng,

quản nhà K4

0977.964.666

Phân công công việc trong tổ

Quản tài sản, vật của KTX

Phụ trách công tác an ninh trật tự KTX

2

CN. Nguyễn T. Hồng Thắm

Nhân viên quản nhà K1

0982.720.907

Quản tài sản nhà K1;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K1

3

ThS. Nguyễn Hồng Quang

0972.996.968

4

Nguyễn Xuân Quỳnh

Nhân viên quản nhà K2

0984.863.203

Quản tài sản nhà K2;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K2

5

Nguyễn Trung Hiếu

0988.960.954

6

Thị Minh Hiệp

Nhân viên quản nhà K3

01699.369.768

Quản tài sản nhà K3;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K3

7

Đào Văn May

0985.702.112

8

Trần Hiếu

Tổ trưởng tổ Công đoàn, quản nhà K4

0986.467.127

Quản tài sản nhà K4;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K4

Phụ trách công tác sửa chữa điện nước KTX

9

Ngô Toàn Thắng

Nhân viên

 quản nhà K4, Hội trường lớn

0977.677.731

Quản tài sản HTL, trực HTL theo lịch;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K4

Phụ trách công tác sửa chữa điện nước KTX

10

KS. Nguyễn Đình Thanh

Nhân viên quản nhà K5

0912.337.906

Quản tài sản nhà K5;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K5

Phụ trách công tác sửa chữa điện nước KTX

11

Bùi Đình Dũng

01692.256.231

Quản tài sản nhà K5;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K5

12

Ngô Minh Toàn

Nhân viên quản nhà K6

0975.026.866

Quản tài sản nhà K6;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà K6

13

Trần Khánh Hải

0972.446.341

14

Đậu Quốc Hoàn

Nhân viên quản nhà D1

0984.762.555

Quản tài sản nhà D1;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà D1

15

Nguyễn Như Nhất

Nhân viên quản nhà D2

0979.220.429

Quản tài sản nhà D2;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà D2

16

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên quản nhà D3

0978.378.373

Quản tài sản nhà D3;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà D3

17

KS. Phí Đức Cậy

Nhân viên quản nhà D4

0966.116.186

Quản tài sản nhà D1;

Trực ca theo quy định;

Chấm điểm rèn luyện sinh viên nhà D1

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn