Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích đã hoàn thành ngày 25 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 25-11-2014; 4512 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

DANH SÁCH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NGÀY 25/11/2014

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h45 ngày 25/11/2014

Địa điểm: Thư viện mới

     

Số lượng: 4 người

     

Người phụ trách:

     

 

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Hòa

K45CCM8

Cơ Khí

 

2

Nguyễn Văn Thái

K45CCM8

Cơ Khí

 

3

Trương Văn Tá

K45CCM8

Cơ Khí

 

4

Nguyễn Đức Long

K45CCM7

Cơ Khí

 

         
     

Người lập

 
         
         
   

                          Đặng Quốc Tuấn

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn