Thông tin Ký túc xá

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ II năm học 2020-2021

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ II năm học 2020-2021

16/02/2021 17:03

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ II năm học 2020-2021

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ I năm học 2020-2021

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ I năm học 2020-2021

16/02/2021 17:00

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ I năm học 2020-2021

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ II năm học 2016-2017

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ II năm học 2016-2017

12/01/2017 09:54

Thông tin

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ I năm học 2016-2017

Thông tin về việc sinh viên đăng ký ở KTX kỳ I năm học 2016-2017

02/08/2016 10:57

Thông tin

Thông báo Về việc bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I, năm học 2016 - 2017

Thông báo Về việc bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I, năm học 2016 - 2017

13/06/2016 16:56

Thông báo

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 5 năm 2016

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 5 năm 2016

10/06/2016 14:55

Thông tin về việc sử dụng điện nước

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 4 năm 2016

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 4 năm 2016

07/06/2016 08:01

Thông tin về việc sử dụng điện nước

Thông báo thủ tục Đăng ký ở KTX học kỳ hè 2015 – 2016

Thông báo thủ tục Đăng ký ở KTX học kỳ hè 2015 – 2016

01/06/2016 10:03

Thông báo

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 3 năm 2016

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 3 năm 2016

06/05/2016 14:57

Thông tin về việc sử dụng điện nước

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 2 năm 2016

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 2 năm 2016

06/05/2016 14:53

Thông tin về việc sử dụng điện nước

Kết quả điểm rèn luyện sinh viên ở KTX kỳ 1 năm học 2015-2016

Kết quả điểm rèn luyện sinh viên ở KTX kỳ 1 năm học 2015-2016

12/01/2016 11:06

kết quả

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 1 năm 2016

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 1 năm 2016

06/05/2016 14:50

Thông tin về việc sử dụng điện nước

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 12 năm 2015

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 12 năm 2015

06/05/2016 14:38

Thông tin về việc sử dụng điện nước

Thông báo thủ tục Đăng ký ở KTX học kỳ II Năm học 2015 – 2016

Thông báo thủ tục Đăng ký ở KTX học kỳ II Năm học 2015 – 2016

23/12/2015 15:18

Thông báo

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 11 năm 2015

Thông tin về việc sử dụng điện, nước tháng 11 năm 2015

22/12/2015 16:56

Thông tin về việc sử dụng điện nước

Page 1/4 <1234>