Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày: 17-02-2021; 5859 lần đọc

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số QĐ 761/QĐ – ĐHTN ngày 12/7/2013 trên sở tách tổ Bảo vệ, tổ túc bộ phận Nhà xe từ phòng Công tác Học sinh sinh viên. Từ ngày thành lập, theo quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Nhà trường việc cấu lại bộ máy quản cho phù hợp với tình hình mới. Hiện nay, Trung tâm thực hiện các chức năng: đảm bảo an ninh trật tự; quản túc nhàtập thể; đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác phục vụ giảng đường; công tác dịch vụ; công tác phục vụ nhà khách.

Kể từ khi thành lập, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu; sự ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị trong ngoài trường, tập thể Trung tâm DVTH đã đạt được nhiều kết quả trong nhiều mặt công tác như: Tạo được sự thống nhất, chuyên nghiệp trong công tác phục vụ sinh viên; Nâng cao chất lượng quản phục vụ sinh viên nội trú; Góp phần cải thiện đời sống của cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường; Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi của sinh viên dân trong khu vực.Trong thời gian tới, với xu thế tự chủ Đại học, các nhiệm vụ của Trung tâm càng góp phần quan trọng giúp tăng thêm nguồn thu tạo môi trường giáo dục thân thiện.

 

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

STT

Họ Tên

Chức vụ

1

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm

2

ThS. Ngô Minh Quyết

Phó giám đốc Trung tâm, Phó thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn Trung tâm

3

ThS. Nguyễn Quang Thọ

Phó giám đốc Trung tâm

 

II. NHÂN VIÊN CÁC TỔ CÔNG TÁC

STT

Họ Tên

Chức vụ

Bộ phận Văn phòng

1

Phạm T Hồng

Chi ủy viên, PCT Công đoàn Trung tâm

2

Tạ Thu Thảo

 

3

Nguyễn Trường Giang

 

Tổ Quản túc

1

Trần Xuân Nam

Tổ trưởng

2

Trần Hiếu

Tổ trưởng Công đoàn

3

Nguyễn Thị Yến

 

4

Trần Khánh Hải

 

5

Thị Minh Hiệp

 

6

Ma Duy Biên

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

 

8

Nguyễn Thị Hồng Thắm

 

9

Dương Văn Thiết

 

10

Phí Đức Cậy

 

11

Phí Đức Thắng

 

Tổ Bảo vệ

1

Nguyễn Văn Thái

Tổ trưởng

2

Xuân Hồng

Tổ trưởng Công đoàn

3

Nguyễn Như Nhất

 

4

Đậu Quốc Hoàn

 

5

Nguyễn Minh Đức

 

6

Đậu Quốc Huy

 

7

Bế Văn Nghĩa

 

8

Dương Văn Kiên

 

Tổ Phục vụ giảng đường

1

Ngô Văn Mạnh

Tổ trưởng

2

Hoàng Thị Kim Oanh

Tổ trưởng Công đoàn

3

Nguyễn T Hồng Thái

 

4

Thị Huyền

 

5

Trần Thị Thu Hiền

 

6

Nguyễn Thị Hiền

 

7

Phạm T Bích

 

8

Nguyễn T Thùy Dương

 

9

Thị Hồng Liên

 

Tổ Vệ sinh Môi trường

1

Lăng Thị Hiên

 

2

Thị Hồng

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn