Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày: 03-11-2014; 3213 lần đọc

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp  70 cán bộ viên chức gồm  : 3 Thạc sỹ, 20 nhân viên có Trình độ Đại học, có 47 nhân viên làm công tác phục vụ trong 6 tổ công tác: tổ Văn phòng, tổ Ký túc xá, tổ Dịch vụ, tổ Bảo vệ, tổ Phục vụ giảng đường và tổ Vệ sinh môi trường. Trung tâm có 9 cán bộ biên chế, 42 cán bộ hợp đồng dài hạn và có 19 cán bộ hợp đồng vụ việc.

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

STT

Họ tên

Chức vụ

1

ThS. Hồ Dũng

Đảng ủy viên, thư chi bộ, Giám đốc trung tâm, thư Đoàn TN, trưởng bộ môn GDTC;

2

ThS. Xuân Hưng

Phó giám đốc trung tâm,

Phó thư Đoàn TN,

Giảng viên khoa khí;

 

TỔ VĂN PHÒNG

STT

Họ tên

Chức vụ

1

CN. Nguyễn Thị Mai Anh

Tổ trưởng, Văn phòng Đoàn TN

2

Giang Trung Kiên

Nhân viên văn phòng Đoàn TN

3

Tạ Thu Thảo

Nhân viên

4

Phí Đức Thắng

Nhân viên

5

Phùng Ngọc Lâm

Lái xe

6

Tạ Minh Trường

Lái xe

7

Ngô Minh Toàn

Lái xe

8

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên trực Nhà khách

 

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

STT

Họ tên

Chức vụ

1

KS. Trần Xuân Nam

Tổ trưởng, quản lý nhà K4

2

Đậu Quốc Hoàn

Nhân viên quản lý nhà K1

3

Nguyễn Thị Hải Yến

4

CN. Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nhân viên quản lý nhà K6

5

Lê Thị Minh Hiệp

Nhân viên quản lý nhà K3

6

Đào Văn May

7

Trần Dư Hiếu

Tổ trưởng tổ Công đoàn, quản lý nhà K4

8

Nguyễn Như Nhất

Nhân viên quản lý nhà K5

9

Nguyễn Công  Dương

10

Trần Khánh Hải

Nhân viên quản lý nhà K2

11

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên quản lý nhà D1

12

KS. Phí Đức Cậy

Nhân viên quản lý nhà D2

13

Nguyễn Xuân Quỳnh

Nhân viên quản lý nhà D3

14

Ngô Toàn Thắng

Nhân viên quản lý nhà D4 và Hội trường lớn

 

TỔ BẢO VỆ

STT

Họ tên

Chức vụ

1

KS. Nguyễn Minh Đức

Tổ trưởng

2

Dương Trường Giang

Tổ trưởng công đoàn

3

Đậu Quốc Huy

Nhân viên

4

Vũ Xuân Hồng

Nhân viên

5

Nguyễn Công Dương

Nhân viên

6

Phạm Huy Hiệp

Nhân viên

7

Nguyễn Văn Thái

Nhân viên

8

Dương Văn Kiên

Nhân viên

9

Nguyễn Trường Giang

Nhân viên

10

KS. Bế Văn Nghĩa

Nhân viên

11

Đỗ Hoàng Dương

Nhân viên

12

Hồ Thế Thành

Nhân viên

13

Nguyễn Thành Luân

Nhân viên

14

Nguyễn Văn Ba

Nhân viên

15

Phạm Duy Đức

Nhân viên

16

Nguyễn Trung Hiếu

Nhân viên

TỔ DỊCH VỤ 

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Ngô Minh Quyết

Tổ trưởng

2

Ma Duy Biên

Nhân viên

3

Lê Thị Hồng Liên

Nhân viên

4

Lăng Thị Hiên

Nhân viên

5

Lê Thị Hồng

Nhân viên

6

Phạm Thị Bích Hà

Nhân viên

7

Trần Thị Thanh Mai

Nhân viên

TỔ PHỤC VỤ GIẢNG ĐƯỜNG

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Ngô Văn Mạnh

Tổ trường

2

Nguyễn Thị Độ

Nhân viên

3

Hoàng Thị Kim Oanh

Nhân viên

4

Nguyễn T Hồng Thái

Nhân viên

5

Vũ Thị Huyền

Nhân viên

6

Trần Thị Thu Hiền

Nhân viên

7

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

8

Phạm T Hồng Hà

Nhân viên

9

Nguyễn T Thùy Dương

Nhân viên

10

Hoàng Thị Ngọc

Nhân viên

 

TỔ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phan Thị Hồng Hoa

Tổ trưởng

2

Vũ Thị Nhị

Nhân viên

3

Đỗ Thị Bình

Nhân viên

4

Ngô Thị Hà Hồi

Nhân viên

5

Lại T. Thanh Thuần

Nhân viên

6

Hoàng Thị Tuyền

Nhân viên

7

Dương Thị Xuân

Nhân viên

8

Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên

9

Nguyễn Thị Minh

Nhân viên

10

Lê Thị Thúy

Nhân viên

11

Trần Thị Chiến

Nhân viên

12

Dương Thi Dung

Nhân viên

13

Văn Tiến Mạnh

Nhân viên

14

Dương Văn Quảng

Nhân viên

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn