Công tác phục vụ nhà khách, nhà chuyên gia từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014

Đăng ngày: 04-11-2014; 5216 lần đọc

Công tác phục vụ nhà khách, nhà chuyên gia

-         Tình hình phục vụ Nhà khách và nhà Chuyên gia từ tháng 07 năm 2013 đến tháng 09 năm 2014

       

STT

Thời gian

Số lượng phục vụ

Người nước ngoài

Người Việt Nam

1

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2013

10

55

2

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2014

15

48

 

Tổng số

25

103

 

-         Tình hình phục vụ Nhà khách và nhà Chuyên gia tháng 10 năm 2014

 

STT

Tên đoàn khách

Số lượng

Người nước ngoài

Người Việt Nam

1

Giảng viên dạy tiếng Anh   Eques

 

04

2

Giảng viên dạy chương trình tiên tiến

02

01

3

Ekip làm chương trình chào Tân sinh viên 2014

 

14

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn