Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích đã hoàn thành ngày 26 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 26-11-2014; 4707 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

DANH SÁCH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NGÀY 26/11/2014

 

Thời gian: Sáng  ngày 26/11/2014

   

Số lượng: 10 người

     

Người phụ trách:

     

 

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Hào

K48CCM2

Cơ Khí

 

2

Văn Huy

K48CCM2

Cơ Khí

 

3

Nguyễn Đức Đáng

K48CCM2

Cơ Khí

 

4

Nguyễn Văn Hùng

K48CCM2

Cơ Khí

 

5

Nguyễn Văn  Quý

K48CCM2

Cơ Khí

 

6

Ngọc Toàn

K48CCM2

Cơ Khí

 

7

Nguyễn Văn Trọng

K48CCM2

Cơ Khí

 

8

Nguyễn Văn Hưng

K48CLK1

Cơ Khí

 

9

Nguyễn Văn Cường

K48CLK1

Cơ Khí

 

10

Nguyễn Văn Chung

K48CLK1

Cơ Khí

 
         
     

Người lập

 
         
         
   

                           Đặng Quốc Tuấn

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn