Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích đã hoàn thành ngày 17 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 17-11-2014; 4537 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

DANH SÁCH TÍNH CÔNG LAO ĐỘNG LỚP K48TĐH.04

Thời gian:Sáng ngày 17/11/2014

Người phụ trách: Phạm Thái Ngọc

Số lượng: 43

Số công:1 công/ người

STT

Họ đệm

Lớp

Sáng

Chiều

1

Đào Việt Chinh

K48TĐH04

X

 

2

Trần Xuân Chung

K48TĐH04

X

X

3

Đặng Văn Chuyên

K48TĐH04

X

 

4

Nguyễn Văn Doanh

K48TĐH04

X

X

5

Nguyễn Quang Duẩn

K48TĐH04

X

X

6

Anh Dũng

K48TĐH04

X

X

7

Tiến Dũng

K48TĐH04

X

X

8

Phạm Văn Duy

K48TĐH04

 

 

9

Khương Văn Dự

K48TĐH04

X

 

10

Nguyễn Văn Dương

K48TĐH04

 

 

11

Chu Thúc Đạo

K48TĐH04

 

 

12

Phạm Công Đức

K48TĐH04

 

 

13

Đào Thanh

K48TĐH04

X

X

14

Nguyễn Thế Hạnh

K48TĐH04

X

X

15

Hoàng Thu Hằng

K48TĐH04

 

 

16

Phạm Văn Hiệp

K48TĐH04

X

X

17

Trần Xuân Hiệp

K48TĐH04

X

 

18

Quách Quý Hoàng

K48TĐH04

X

X

19

Nguyễn Thị Hợp

K48TĐH04

X

X

20

Ngô Văn Huy

K48TĐH04

 

 

21

La Văn Hùng

K48TĐH04

 

 

22

Lương Quý Hưng

K48TĐH04

X

X

23

Nguyễn Hưng

K48TĐH04

 

 

24

Bùi Quang Khải

K48TĐH04

X

X

25

Nguyễn Văn Khương

K48TĐH04

 

 

26

Chu Mạnh Kiên

K48TĐH04

 

 

27

Trịnh Văn Kiên

K48TĐH04

X

X

28

Dương Thị Lan

K48TĐH04

X

 

29

Trung Lâm

K48TĐH04

X

X

30

Triêu Tùng Lâm

K48TĐH04

 

 

31

Nguyễn Thanh Liêm

K48TĐH04

X

X

32

Nguyễn Thùy Linh

K48TĐH04

X

 

33

Nguyễn Văn Luận

K48TĐH04

X

X

34

Trương Tuấn Lực

K48TĐH04

 

 

35

Đinh Thị Ly

K48TĐH04

 

 

36

Nguyễn Thị Mai

K48TĐH04

X

 

37

Nguyễn Văn Nam

K48TĐH04

X

 

38

Nguyễn Văn Ngọc

K48TĐH04

X

X

39

Bùi Văn Ninh

K48TĐH04

 

 

40

Văn Phúc

K48TĐH04

 

 

41

Mai Hồng Phương

K48TĐH04

X

X

42

Nguyễn Hào Quang

K48TĐH04

X

X

43

Nguyễn Minh Quân

K48TĐH04

X

X

44

Phan Đình Quân

K48TĐH04

 

 

45

Phạm Thanh Quý

K48TĐH04

X

X

46

Hoàng Hồng Sơn

K48TĐH04

X

X

47

Lương Gia Sơn

K48TĐH04

 

 

48

Nguyễn Đức Sỹ

K48TĐH04

X

X

49

Hồ Anh Thái

K48TĐH04

X

X

50

Văn Thái

K48TĐH04

X

 

51

Đình Thành

K48TĐH04

X

X

52

Nguyễn Văn Thành

K48TĐH04

 

 

53

Đào Xuân Thắng

K48TĐH04

X

X

54

Hồ Ngọc Thiết

K48TĐH04

X

X

55

Nguyễn Tiến Thọ

K48TĐH04

 

 

56

Dương Thị Thu

K48TĐH04

X

 

57

Nguyễn Đức Tiến

K48TĐH04

 

 

58

Đặng Thế Trung

K48TĐH04

 

 

59

Đỗ Ngọc

K48TĐH04

X

X

60

Nguyễn Ngọc

K48TĐH04

 

 

61

Nguyễn Minh Tuân

K48TĐH04

X

 

62

Trần Minh Tuấn

K48TĐH04

X

X

63

Đào Minh Tuệ

K48TĐH04

X

X

64

Ngọc Việt

K48TĐH04

X

 

65

Vi Thị Vui

K48TĐH04

X

 

66

Trần Văn Vượng

K48TĐH04

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn