Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích đã hoàn thành sáng ngày 5 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 05-11-2014; 1068 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA LAO ĐỘNG SÁNG NGÀY 5/11/2014

Thời gian: Từ 7h30 đến 10h30

Địa điểm: Xưởng Điện

Số lượng người tham gia: 38

Người phụ trách: Ngọc Thành, Đỗ Hồng Linh

TT

MSSV

Họ đệm

Tên 

Lớp 

Khoa 

Ghi chú

1

K135520201017

Hoàng Thành

Đạt

K49DDT.01

Điện

 

2

K135520201019

Nguyễn Quang

Đạt

K49DDT.01

Điện

 

3

K135520201023

Nguyễn Quang

Định

K49DDT.01

Điện

 

4

K135520201076

Hoàng Quang

Du

K49DDT.02

Điện

 

5

K135520201320

Hoàng Ngọc

C­ương

K49DDT.01

Điện

 

6

K135520201005

D­ơng Văn

Cảnh

K49DDT.01

Điện

 

7

K135520201070

Nông Quốc

C­ường

K49DDT.02

Điện

 

8

K135520201071

Phạm Thị

Châm

K49DDT.02

Điện

 

9

K135520201072

Văn

Chinh

K49DDT.02

Điện

 

10

K135520201074

Hoàng Anh

Chiến

K49DDT.02

Điện

 

11

K135520201007

Tạ Văn

Chiều

K49DDT.01

Điện

 

12

K135520201011

Đặng Quốc

Doanh

K49DDT.01

Điện

 

13

K125520201084

Tiến

Dũng

K49DDT.04

Điện

 

14

K135520201014

Thị

Duyên

K49DDT.01

Điện

 

15

K125520201018

Nguyễn Hữu

K49DDT.01

Điện

 

16

K135520201026

L­u Thị

Hư­ờng

K49DDT.01

Điện

 

17

K135520201029

Nguyễn Ngọc

Hiến

K49DDT.01

Điện

 

18

K135520201032

Triệu La

Hoành

K49DDT.01

Điện

 

19

K135520201035

Nguyễn Văn

Kiên

K49DDT.01

Điện

 

20

K135520201038

Ngô Văn

Kiều

K49DDT.01

Điện

 

21

K135520201033

Phạm Duy

Khánh

K49DDT.01

Điện

 

22

K135520201041

Trần Thị Ngọc

Mai

K49DDT.01

Điện

 

23

K135520201042

Nguyễn Xuân

Minh

K49DDT.01

Điện

 

24

K135520201045

Đặng Thị

Nhung

K49DDT.01

Điện

 

25

K135520201046

Ngô Văn

Quảng

K49DDT.01

Điện

 

26

K135520201047

Tạ Thị

Quyên

K49DDT.01

Điện

 

27

K135520201048

Đỗ Hoàng

Sơn

K49DDT.01

Điện

 

28

K135520201049

Đào Đình

Tài

K49DDT.01

Điện

 

29

K125520201050

Nguyễn Trọng

Thành

K49DDT.02

Điện

 

30

K135520201053

Nguyễn Thị

Thảo

K49DDT.01

Điện

 

31

K135520201054

Đức

Thọ

K49DDT.01

Điện

 

32

K125520201119

Phạm Quang

Thiện

K49DDT.04

Điện

 

33

K125520201058

Mạnh

Tiến

K49DDT.04

Điện

 

34

K125520201123

Đào Tiến

Tùng

K49DDT.04

Điện

 

35

K125520201057

TrầnThanh

Tùng

K49DDT.04

Điện

 

36

K125520201060

Mạc Đĩnh

Trung

K49DDT.01

Điện

 

37

K125520201130

Đặng Đình

Trung

K49DDT.04

Điện

 

38

K135520201134

Nguyễn Đình

Văn

K49DDT.04

Điện

 

 

 

Người lập

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn