Danh sách sinh viên vi phạm nội quy nhà trường đã hoàn thành lao động ngày 3 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 11-05-2014; 932 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

DANH SÁCH SINH VIÊN VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

 

BỊ PHẠT LAO ĐỘNG

 

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 03/11/2014

       

Số lượng: 5 người

         

Địa điểm: Khuôn viên khu bờ ao và Nhà khách

       

Người phụ trách: Đặng Quốc Tuấn

       
             

STT

Họ và tên

Lớp

Phòng KTX

Lý do vi phạm

Ghi chú

 

1

Nguyễn Đăng Tuyển

K50KC.01

K2 - 405

Về muộn

Đã hoàn thành

 

2

Cao Văn Thu

K50KC.01

K2 - 405

Về muộn

Đã hoàn thành

 

3

Nguyễn Văn Dũng

K50KC.01

K2 - 405

Về muộn

Đã hoàn thành

 

4

Lưu Xuân Tài

K50KC.01

K2 - 405

Về muộn

Đã hoàn thành

 

5

Dương Văn Phúc

K50KC.01

K2 - 405

Về muộn

Đã hoàn thành

 
             
             

                                                                                        Người lập

 

 

 

 

                                                                                   Đặng Quốc Tuấn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn