Danh sách sinh viên lớp K49TĐH.02, K49TĐH.03 tham gia lao động công ích đã hoàn thành ngày 3 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 03-11-2014; 840 lần đọc

Danh sách sinh viên lao động công ích

DANH SÁCH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NGÀY 03/11/2014

 

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 03/11/2014

   

Địa điểm: Khuôn viên khu bờ ao và Nhà khách

   

Số lượng: 48 người

     

Người phụ trách : Đặng Quốc Tuấn

     
 

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Ghi chú

1

Đinh Đức Thiện

K49TĐH.03

Điện

 

2

La Thu Thủy

K49TĐH.03

Điện

 

3

Nguyễn Thị Xuân

K49TĐH.03

Điện

 

4

Nguyễn Đức Anh

K49TĐH.03

Điện

 

5

Phùng Minh Cường

K49TĐH.03

Điện

 

6

Hồ Như Chinh

K49TĐH.03

Điện

 

7

Ngô Hồng Dân

K49TĐH.03

Điện

 

8

Nguyễn Thành Duy

K49TĐH.03

Điện

 

9

Nguyễn Văn Đông

K49TĐH.03

Điện

 

10

Đặng Tiến Đạt

K49TĐH.03

Điện

 

11

Dương Văn Giang

K49TĐH.03

Điện

 

12

Nguyễn Viết Hữu

K49TĐH.03

Điện

 

13

Nguyễn Ngọc Hà

K49TĐH.03

Điện

 

14

Dương Thanh Hải

K49TĐH.03

Điện

 

15

Chu Mạnh Hùng

K49TĐH.03

Điện

 

16

Trần Trung Hiếu

K49TĐH.03

Điện

 

17

Nguyễn ĐÌnh Hợi

K49TĐH.03

Điện

 

18

Phan Thanh Hưng

K49TĐH.03

Điện

 

19

Tô Quang Hoài

K49TĐH.03

Điện

 

20

Nguyễn Thanh Hòa

K49TĐH.03

Điện

 

21

Ngôỗ Đình Kiên

K49TĐH.03

Điện

 

22

Ngô Trường Lâm

K49TĐH.03

Điện

 

23

Trương Văn Lập

K49TĐH.03

Điện

 

24

Thương Quốc Nam

K49TĐH.03

Điện

 

25

Hoàng Văn Nghĩa

K49TĐH.03

Điện

 

26

Nguyễn Ngọc Quang

K49TĐH.03

Điện

 

27

Đồng Ngọc Sơn

K49TĐH.03

Điện

 

28

Nguyễn Hoàng Sơn

K49TĐH.03

Điện

 

29

Diệp Văn Sinh

K49TĐH.03

Điện

 

30

Nguyễn Văn Tiến

K49TĐH.03

Điện

 

31

Nguyễn Thành Tú

K49TĐH.03

Điện

 

32

Ngô Đức Toàn

K49TĐH.03

Điện

 

33

Lưu Đình Tuất

K49TĐH.03

Điện

 

34

Nguyễn Hữu Thái

K49TĐH.03

Điện

 

35

Nguyễn Khánh Thắng

K49TĐH.03

Điện

 

36

Lê Tuấn Vũ

K49TĐH.03

Điện

 

37

Đồng Văn Hiếu

K49TĐH.02

Điện

 

38

Lý Văn Ngân

K49TĐH.02

Điện

 

39

Dương Huy Ngọc

K49TĐH.02

Điện

 

40

Trần Thị Tuyên

K49TĐH.02

Điện

 

41

Lộc Thị Mỹ Linh

K49TĐH.02

Điện

 

42

Nguyễn Thị Quỳnh

K49TĐH.02

Điện

 

43

Phạm Thanh Phong

K49TĐH.02

Điện

 

44

Nguyễn Văn Hiếu

K49TĐH.02

Điện

 

45

Nguyễn Mạnh Tuấn

K49TĐH.02

Điện

 

46

Nguyễn ĐìnhThắng

K49TĐH.02

Điện

 

47

Nguyễn Quý Tuấn

K49TĐH.02

Điện

 

48

Quàng Văn Vui

K49TĐH.02

Điện

 

         
     

Người lập

         
         
         
     

Đặng Quốc Tuấn

           

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn