Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích đã hoàn thành ngày 21 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 21-11-2014; 4220 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

DANH SÁCH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NGÀY 21/11/2014

 

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h45 ngày 21/11/2014

   

Địa điểm: Thư viện mới

     

Số lượng: 53 người

     

Người phụ trách:

     

 

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Ghi chú

1

Hoàng Ánh Dương

K49TDH.01

Điện

 

2

Hồ Tùng Dương

K49TDH.01

Điện

 

3

Đào Mạnh Hải

K49TDH.01

Điện

 

4

Nguyễn Thị Dương Hạnh

K49TDH.01

Điện

 

5

Tạ Phương Hiếu

K49TDH.01

Điện

 

6

Đàm Thành Hoàng

K49TDH.01

Điện

 

7

Trần Minh Hoàng

K49TDH.01

Điện

 

8

Nguyễn Mạnh Hùng

K49TDH.01

Điện

 

9

Đỗ Quốc Huy

K49TDH.01

Điện

 

10

Nguyễn Trung Kiên

K49TDH.01

Điện

 

11

Lục Thị Lanh

K49TDH.01

Điện

 

12

Nguyễn Thị Lành

K49TDH.01

Điện

 

13

Hoàng Văn Nhị

K49TDH.01

Điện

 

14

Nguyễn Văn Quảng

K49TDH.01

Điện

 

15

Nguyễn Quý Tuấn

K49TDH.02

Điện

 

16

Đổng Văn Hiếu

K49TDH.02

Điện

 

17

Nguyễn Văn Hưng

K49TDH.02

Điện

 

18

Nguyễn Khắc Phương

K49TDH.02

Điện

 

19

Trần Hoàng Thái

K49TDH.02

Điện

 

20

Phạm Tiến Mạnh

K49TDH.02

Điện

 

21

Lê Minh Hoàng

K49TDH.02

Điện

 

22

Hồ Việt Hải

K49TDH.02

Điện

 

23

Đinh Đức Thành

K49TDH.02

Điện

 

24

Lương Văn Duy

K49TDH.02

Điện

 

25

Chu Văn Lĩnh

K49TDH.02

Điện

 

26

Thân Trọng Đạt

K49TDH.02

Điện

 

27

Đàm Quang Vinh

K49TDH.02

Điện

 

28

Nguyễn Minh Tiến

K49TDH.02

Điện

 

29

Hoàng Minh Cường

K49TDH.02

Điện

 

30

Nguyễn Minh Chiến

K49TDH.02

Điện

 

31

Phan Anh Tùng

K49TDH.02

Điện

 

32

Nguyễn Quốc Huy

K49TDH.02

Điện

 

33

Lê Anh Tuấn

K49TDH.02

Điện

 

34

Dương Huy Ngọc

K49TDH.02

Điện

 

35

Ngô Văn Hiếu

K49TDH.02

Điện

 

36

Trần Thị Tuyên

K49TDH.02

Điện

 

37

Hoàng Thị Hoài

K49TDH.02

Điện

 

38

Lọc Thị Mỹ Linh

K49TDH.02

Điện

 

39

Nguyễn Thị Quỳnh

K49TDH.02

Điện

 

40

DĐặng Ngọc Quyết

K49TDH.02

Điện

 

41

Trần Anh Tuấn

K49TDH.02

Điện

 

42

Thân Văn Hải

K49TDH.02

Điện

 

43

Lý Văn Ngân

K49TDH.02

Điện

 

44

Trần Mạnh Tuấn

K49TDH.02

Điện

 

45

Vũ Hoài Nam

K49TDH.02

Điện

 

46

Nguyễn Đức Thắng

K46TDH.03

Điện

 

47

Nguyễn Văn Thái

K45CCM.08

Cơ Khí

 

48

Trương Văn Tá

K45CCM.08

Cơ Khí

 

49

Nguyễn Xuân Hòa

K45CCM.08

Cơ Khí

 

50

Ngô Mạnh Cường

K45KCK01

Cơ Khí

 

51

Nguyễn Đức Long

K46CCM.7

Cơ Khí

 

52

Nguyễn Văn Hải

K45KĐT.02

Điện tử

 

53

Nguyễn Văn Tân

K45CCM.01

Cơ Khí

 

         
     

Người lập

 
         
         
   

                               ĐẶNG QUỐC TUẤN

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn