Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích đã hoàn thành chiều ngày 14 tháng 11 năm 2014

Đăng ngày: 17-11-2014; 4562 lần đọc

Danh sách sinh viên tham gia lao động công ích

DANH SÁCH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NGÀY 14/11/2014

 

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 14/11/2014

   

Địa điểm: Xưởng Điện + Khuôn viên A16

   

Số lượng: 29 người

     

Người phụ trách: Đỗ Hồng Linh, Phạm Thái Ngọc

   

 

STT

Họ và tên

Lớp

Khoa

Ghi chú

1

Trịnh Văn Đạo

K46CCM.04

Cơ khí

 

2

Vũ Văn Kiên

K46CCM.04

Cơ khí

 

3

Hoàng Vũ Mạnh Linh

K46CCM.04

Cơ khí

 

4

Trần Ngọc Huy

K46CCM.04

Cơ khí

 

5

Đỗ Hồng Quân

K46CCM.04

Cơ khí

 

6

Lê Văn Phương

K46CCM.04

Cơ khí

 

7

Trần Công Tỉnh

K46CCM.04

Cơ khí

 

8

Đỗ Hoành Chiến

K46CCM.06

Cơ khí

 

9

Nguyễn Văn Chinh

K46CCM.06

Cơ khí

 

10

Nguyễn Thành Chung

K46CCM.06

Cơ khí

 

11

Ngô Văn Chức

K46CCM.06

Cơ khí

 

12

Đặng Ngọc Dũng

K46CCM.06

Cơ khí

 

13

Nguyễn Việt Dũng

K46CCM.06

Cơ khí

 

14

Trần Thế Điều

K46CCM.06

Cơ khí

 

15

Bế Mạnh Hợp

K46CCM.06

Cơ khí

 

16

Lê Mạnh Hùng

K46CCM.06

Cơ khí

 

17

Hứa Chung Lâm

K46CCM.06

Cơ khí

 

18

Nguyễn Văn Long

K46CCM.06

Cơ khí

 

19

Hà Văn Nguyên

K46CCM.06

Cơ khí

 

20

Trần Văn Quyết

K46CCM.06

Cơ khí

 

21

Bùi Xuân Quỳnh

K46CCM.06

Cơ khí

 

22

Phạm Văn Thơ

K46CCM.06

Cơ khí

 

23

Vũ Văn Tình

K46CCM.06

Cơ khí

 

24

Sầm Văn Trường

K46CCM.06

Cơ khí

 

25

Đặng Công Tư

K46CCM.06

Cơ khí

 

26

Phạm Văn Việt

K46CCM.06

Cơ khí

 

27

Nguyễn Văn Định

K46CCM.06

Cơ khí

 

28

Bùi Quang Quyền

K46CCM.06

Cơ khí

 

29

Nguyễn Đức Thắng

K46TDH.03

Điện

 

         
     

Người lập

         
         
         
     

Đặng Quốc Tuấn

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn