Danh sách Đảng viên trung tâm

Đăng ngày: 17-06-2014; 1175 lần đọc

Dach sách

Chi bộ Trung tâm dịch  vụ tổng hợp

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.      

Hồ Bá Dũng

ĐUV, Bí thư chi bộ

2.      

Ngô Minh Quyết

Phó Bí thư chi bộ

3.      

Nguyễn Minh Đức

Chi ủy viên

4.      

Lê Xuân Hưng

Đảng viên

5.      

Lê Văn Lý

Đảng viên

6.      

Nguyễn Đình Thanh

Đảng viên

7.      

Phạm Huy Hiệp

Đảng viên

8.      

Nguyễn Văn Thái

Đảng viên

9.      

Đậu Quốc Huy

Đảng viên

10.      

Nguyễn Trường Giang

Đảng viên

11.      

Dương Trường Giang

Đảng viên

12.      

Vũ Xuân Trinh

Đảng viên

13.      

Nguyễn Hữu Hùng

Đảng viên

14.      

Phạm Thị Hồng Hà

Đảng viên

15.      

Trần Dư Hiếu

Đảng viên

16.      

Dương Văn Bính

Đảng Viên

17.      

Nguyễn Thị Độ

Đảng Viên

       18.

Nguyễn Thị Vinh

Đảng Viên

       19.

Ngô Văn Mạnh

Đảng viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn