Giới thiệu Trung tâm DVTH

Đăng ngày: 16-02-2021; 29748 lần đọc

Giới thiệu chung

CÔNG TÁC PHỤC VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

 I. Giới thiệu chung:

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên (sau đây gọị tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 761/QĐ-ĐHTN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. 

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp

Tên tiếng Anh: Service Center

- Địa chỉ: Văn phòng Trung tâm, tòa nhà A6, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

- Website: ttdv.tnut.edu.vn

- Email: ttdv@tnut.edu.vn 

- Điện thoại : 0280 3847 866

Với mục tiêu xây dựng môi trường phục vụ lành mạnh, an toàn nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác phục vụ, dịch vụ cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của Nhà trường, Trung tâm có các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Chức năng

- Tham mưu và tổ chức việc thực hiện các kế hoạch của Nhà trường liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ giảng đường, đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc, sinh hoạt của sinh viên, cán bộ viên chức.

- Tổ chức và giám sát các hoạt động dịch vụ tại Nhà trường (nhà ăn, nhà trẻ, trông xe, căng tin, nhà tập luyện đa năng, sân bãi thể thao, các quầy hàng tạp hóa (nếu có).

- Thực hiện các chức năng khác do Nhà trường giao.

Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản trong Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan của Nhà trường luôn xanh sạch đẹp.

- Tổ chức, vận hành, khai thác có hiệu quả nhà ở ký túc xá, nhà ở tập thể theo quy định hiện hành, thực hiện bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thay thế cơ sở vật chất kịp thời đối với các cơ sở này.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo công tác phục vụ giảng đường đáp ứng yêu cầu của người dạy và học.

- Tổ chức việc phục vụ các hoạt động: Nhà khách, Nhà xe, Căng tin, Nhà tập luyện đa năng, Sân bãi thể thao và các quầy hàng tạp hóa (nếu có...).v.v.

- Phối hợp với Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Công đoàn Nhà trường để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao vui chơi giải trí cho sinh viên nói chung và sinh viên trong khu nội trú nói riêng.

- Theo dõi, đôn đốc và giám sát các cơ sở dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của sinh viên, cán bộ viên chức theo hợp đồng với Nhà trường .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

Định hướng phát triển

- Đa dạng hóa các loại hình phục vụ sinh viên.

- Quy mô số lượng chỗ ở nội trú của sinh viên, số KTX và các cơ sở dịch vụ công cộng sẽ được tăng lên đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao với chất lượng phục vụ tương ứng.

- Cùng với định hướng phát triển về quy mô phục vụ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nghiệp vụ và quản lý các Khu nội trú cũng sẽ được, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, có trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn