Công tác phục vụ phòng máy tính từ Quý IV / 2013 đến Quý III / 2014

Đăng ngày: 04-11-2014; 2717 lần đọc

Công tác phục vụ phòng máy tính

Thời gian

Phục vụ theo lớp

Phục vụ SV tự học

  Tổng số             

( Lượt người )

Số lớp

Số lượng SV           ( Lượt người )

 

 

Quý IV/2013

86

2.580

50

2.610

Quý I/2014

141

4.230

175

4.405

Quý II/2014

144

4.320

382

4.702

Quý III/2014

45

1.350

278

1.628

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn