Chức năng nhiệm vụ tổ Phục vụ giảng đường

Đăng ngày: 17-06-2014; 9120 lần đọc

Giới thiệu về tổ Phục vụ giảng đường

GIỚI THIỆU VỀ TỔ GIẢNG ĐƯỜNG

 

1. GIỚI THIỆU

a. Nhân sự:

 

Tổng số CB-CNV của Tổ hiện người, trong đó 02 Đảng viên, 07 công đoàn viên. Trong các năm qua đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường giao .

 

STT

Họ tên

Chức danh

Trình độ

Chuyên môn nghiệp vụ

Năm tuyển dụng

Hình thức hợp đồng

Năn sinh

ĐH

THCN

1

Ngô Văn Mạnh

Tổ Trưởng

x

 

 

Quản cv chung trong tổ, trực máy chiếu TB giảng dạy

2011

Dài hạn

1983

2

Hoàng Thị Kim Oanh

Nhân viên

x

 

 

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học

2003

Dài hạn

1977

3

Nguyễn Thị Hồng Thái

Nhân viên

 

 

x

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học

2003

Dài hạn

1974

4

Trần Thị Thu Hiền

Nhân viên

x

 

 

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học

2001

Dài hạn

1978

5

Thị Huyền

Nhân viên

x

 

 

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học

2007

Dài hạn

1978

6

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên

x

 

 

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học

2001

Dài hạn

1979

7

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

x

 

 

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học

2003

Dài hạn

1979

8

Nguyễn Thị Hồng Liên

Nhân viên

 

 

 x

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học

2011

Dài hạn

1975

Nguyễn Thị Thùy Dương 

 Nhân viên

 

 x

 

Trực GĐ, quét dọn vệ sinh  phòng học 

 2014

Dài hạn 

1991 

b. sở vật chất

Tổ phục vụ giảng đường phụ trách 4 giảng đường  nhà chuyên môncụ thể như sau:

Nhà A8,A9,A10,A16 là các giảng đường phục vụ cho việc giảng dạy của Giảng viên và học tập của sinh viên. Các phòng học được thiết kế hiện đại, thoáng mát với các trang thiết bị mới nhất phục vụ cho giảng viên và sinh viên, cụ thể như sau:

STT

Phòng học

Bàn

Ghế

Quạt trần

Bóng điện

50 chỗ

70 chỗ

80 chỗ

>100 chỗ

200 chỗ

1

A16

 

 

 

10

6

486

486

170

240

2

A10

 

4

12

4

 

3838

3838

90

180

3

A9

 

 

12

3

 

580

580

72

150

4

A8

 

12

 

 

 

335

335

24

72

 

 

 

16

24

17

6

5239

5239

356

642

 

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

a. Chức năng

Tổ phục vụ Giảng đường – Trung tâm Dịch vụ tổng hợp  chức năng quản toàn diện khu giảng đường của nhà trường, quản về học tập ngoại khoá khu giảng đường đảm bảo trật tự, vệ sinh, xây dựng khu giảng đường thành một môi trường giáo dục lành mạnh , phục vụ việc giảng dạy học tập.

b. Nhiệm vụ

Phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với giảng viên, học sinh, sinh viên đến giảng đường giảng dạy học tập.

Trực giảng đường, mở cửa, đóng cửa đúng thời gian quy định.

Cập nhật bỏ giờtheo dõi việc ra sớm vào muộn của giáo viên.

Quét dọn, vệ sinh phòng học, bàn ghế, bảng khu vực mình phụ trách.

Quản sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, sở vật chất các phương tiện, trang thiết bị được giao.

3. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

        Mục tiêu những năm tới của tổ phục vụ Giảng đường : Nâng cao năng lực quản   chất lượng công tác phục vụ phục vụ trên sở hoàn thiện bộ máy quản gọn nhẹ; từng bước ứng dụng phần mềm tin học trong công tác điều hành quản phòng học; cải tiến, nâng cao chất lượng công tác phục vụ giảng đường.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn