Chức năng - Nhiệm vụ

Đăng ngày: 03-11-2014; 2796 lần đọc

Chức năng - Nhiệm vụ tổ bảo vệ

TỔ BẢO VỆ

STT

Học vị, Họ tên

Chức vụ

Chức năng nhiệm vụ

1

KS. Nguyễn Minh Đức

Tổ trưởng

Phụ trách công tác an ninh trật tự

Phân công lịch trực trong tổ bảo vệ

Đảm bảo trực ca theo quy định

2

Dương Trường Giang

Tổ trưởng công đoàn

 Đảm nhiệm công tác công đoàn, giúp đỡ chính quyền các công tác trong tổ.

Đảm bảo trực ca theo quy định

3

Đậu Quốc Huy

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

4

Xuân Hồng

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

5

Nguyễn Công Dương

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

6

Phạm Huy Hiệp

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

7

Nguyễn Văn Thái

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

8

Dương Văn Kiên

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

9

Nguyễn Trường Giang

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

10

KS. Bế Văn Nghĩa

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

11

KS. Dương Văn Bính

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

12

Văn

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

13

Đỗ Hoàng Dương

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

14

Hồ Thế Thành

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

15

Tô Mai Hoàng

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

16

Trần Hoài Trung

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

17

Phạm Trường Giang

Nhân viên

Đảm bảo trực ca theo quy định

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn