Dành cho cán bộ viên chức

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường

02/12/2015 19:46

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà tr...

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

02/12/2015 19:44

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp năm 2015

Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp năm 2015

15/12/2014 11:49

Hội nghị cán bộ

Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015 của TTDVTH

Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015 của TTDVTH

08/12/2014 09:37

Kế hoạch và nhiệm vụ

Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015 của Nhà trường

Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015 của Nhà trường

27/11/2014 11:10

Kế hoạch và nhiệm vụ

Nội dung họp giao ban tuần từ 17/11/2014 đến 23/11/2014

Nội dung họp giao ban tuần từ 17/11/2014 đến 23/11/2014

27/11/2014 11:21

Họp giao ban tuần

Tiểu phẩm Gala Táo Dịch vụ tổng hợp, Hội diễn sân khấu chào mừng ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tiểu phẩm Gala Táo Dịch vụ tổng hợp, Hội diễn sân khấu chào mừng ngày 20 tháng 10 năm 2014

03/11/2014 10:56

Tiểu phẩm Táo Dịch vụ tổng hợp

Mẫu phiếu giao việc và nhật ký công việc

Mẫu phiếu giao việc và nhật ký công việc

03/11/2014 09:21

Mẫu phiếu giao việc và nhật ký công việc của các tổ công tác

Nội dung họp giao ban tuần từ 27/10/2014 đến 02/11/2014

Nội dung họp giao ban tuần từ 27/10/2014 đến 02/11/2014

04/11/2014 10:03

Họp giao ban tuần

Nội dung họp giao ban tuần từ 20/10/2014 đến 26/10/2014

Nội dung họp giao ban tuần từ 20/10/2014 đến 26/10/2014

04/11/2014 09:23

Họp giao ban

Nội dung họp giao ban tuần từ 13/10/2014 đến 19/10/2014

Nội dung họp giao ban tuần từ 13/10/2014 đến 19/10/2014

04/11/2014 15:54

Họp giao ban tuần

Nội dung họp giao ban tuần từ 06/10/2014 đến 12/10/2014

Nội dung họp giao ban tuần từ 06/10/2014 đến 12/10/2014

04/11/2014 14:58

Nội dung họp giao ban tuần từ 06/10/2014 đến 12/10/2014

Công văn về việc công bố chuẩn Thi đua - Khen thưởng năm học 2014 - 2015

Công văn về việc công bố chuẩn Thi đua - Khen thưởng năm học 2014 - 2015

04/11/2014 11:24

Công văn về việc công bố chuẩn Thi đua - Khen thưởng năm học 2014 - 2015

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014

04/11/2014 14:02

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014

Page 1/1 <1>